Teisinė informacija

NUORODOS:

Valstybinė Kelių Transporto Inspekcija
https://www.vkti.gov.lt/

Kauno regiono departamento Marijampolės kontrolės skyrius
Vytauto g. 19 / Vasario 16-osios g. 2, LT-68300 Marijampolė, tel. (8 343) 91 394, faks. (8 343) 91 395
Kauno regiono departamentas
M. K. Čiurlionio g. 23, LT-44356 Kaunas, tel. (8 37) 22 95 51, faks. (8 37) 22 31 90, el. p.kaunas.vkti@vkti.gov.lt

 

Nauji teisės aktai įsigalioja 2014 m. liepos 1 d.

Su priimtais teisės aktais galite susipažinti Lietuvos Respublikos teisės aktų registre arba paspaudę aktyvias nuorodas:

Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2014 m. balandžio 30 d. įsakymas Nr. 2B-84 „Dėl Vairuotojų mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2014 m. balandžio 30 d. įsakymas Nr. 2B-85 „Dėl Reikalavimų vairavimo mokykloms aprašo patvirtinimo“.

Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2014 m. balandžio 30 d. įsakymas Nr. 2B-86 „Dėl Papildomo vairuotojų mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2014 m. balandžio 30 d. įsakymas Nr. 2B-87 „Dėl Teisės vykdyti papildomą vairuotojų mokymą suteikimo, sustabdymo, atnaujinimo ar panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

2015m.

Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2014 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 2B-84 „Dėl Vairuotojų mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priimtas 2015-04-09

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a5be17c0de8611e48b678a6bad30f55f

2016m.

Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2014 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 2B-84 „Dėl Vairuotojų mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priimtas 2016-07-01

https://www.vkti.gov.lt/action.php?ru=i4awRzwSXv&downl_doc_id=1603&m_doc_shop_action=downl_sum