Kursų informacija

„B„ kat. vairuotojų kursai „SŪDUVOS„ gimnazijoje. R.Juknevičiaus 32 Marijampolė

Renkama nauja grupė

2019m. rugsėjo 17 d.

17.00 val. 201kab.

Galima mokytis sulaukus 17m.

(apie pakeitimus žiūrėti: teisinė informacija, arba http://www.vkti.gov.lt/

(pirminio rengimo, papildomo, )

Mokymo valanda (toliau vadinama – valanda) – valanda, kurią sudaro kontaktinė valanda (45 min., skirtos tiesioginiam mokymui) ir papildoma valanda (15 min. skirta užduočių, pasiekimų, klaidų aptarimui, pasirengimui pamokai bei poilsiui).

Kursų kaina:  340.00 EUR.

SUMOKĖJUS VISĄ SUMĄ VIENU KARTU KURSŲ KAINA 320.00 EUR.

ATSISKAITANT DALIMIS KAINA – 340.00 EUR.

GALITE REGISTRUOTIS INTERNETU.

 

42 teorijos val. 30 vairavimo val.

(duodame naudotis mokomąja literatūra)

Galima teorijos bilietus spręsti nuotolinio valdymo būdu. ( turint namuose internetą)

Praktinis vairavimas Praktinio vairavimo įgūdžių tobulinimas

5 vairavimo val. (papildomas vairavimas ) kartu su kuru, kaina 50 eur.

10 vairavimo val. (papildomas vairavimas ) kartu su kuru, kaina 100  eur.

1 VAIRAVIMO VAL. 10 eur. (mokyklos mokiniams)

PRAKTINIO VAIRAVIMO KURSAS  (teoriją pasiruošus savarankiškai)

30 – praktinio vairavimo valandų kaina 330 eur.

Šeimos vairavimo instruktorius mokinį, siekiantį įgyti teisę vairuoti B1 ar B kategorijos transporto priemones, praktinio vairavimo gali mokyti,šeimos nariai, turintys ne mažesnį, kaip 5m. vairavimo stažą „B“ kat., ir kai mokinys yra išlaikęs teorijos egzaminą VĮ „Regitra“.